Научный сотрудник НИИ «Халық қазынасы» РГКП «Национальный музей РК».
Родилась 22.07.1989 г. с. Азаттык, Тюлькубасский район, ЮКО.
Окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (бакалавр-2010), Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (магистратура-2015).
Повышение квалификации:
Международная стажировка в университете Лейден, города Лейден, Нидерланды – 2014 г.
Международная стажировка в рамках программы «Asia Cooperation Program on Conservation Science (ACPCS)» в Национальном научно-исследовательском институте культурного наследия, Республики Корея, г. Тэджон.
Служебная деятельность:
2011-2015 гг. – старший лаборант и преподаватель кафедры Истории Казахстана, Медицинского университета Астаны.
С сентября 2015 г. – научный сотрудник НИИ «Халық қазынасы» РГКП «Национальный музей РК».
Статьи:
1. Демократияның қазіргі кезеңдегі даму проблемалары// Студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық деңгейде өткізілетін 55-ші ғылыми-практикалық конференциясы. – Астана, 2013. 15-16 сәуір.
2. Қазақ халық медицинасындағы емшіліктің алатын орны // Четвертые международные археолого-этнографические чтения «Праздник в архаическом ритуале и этнографической современности». – Астана, 2014.
3. Халық шипагерлігінің ерекшелігі //«Астана медицина университеті» АҚ Студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. – Астана, 2014. 9-10 сәуір.
4. «Х. Арғынбаев зерттеулеріндегі қазақ халық емшілігі»//VIII Қасымбаев оқулары Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. 9 желтоқсан 2014 ж. – 213-215 б.
5. Қазақ халқындағы әулиелердің орны// ІХ Международной научно-практической интернет - конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии». Украина, г. Переяслав-Хмельницкий. – 2015. 30 – 31 декабря 2014.
6. Шыңғыстау өлкесінің жер-су атаулары//«VII Оразбаев оқулары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы. – 2015. – 78-80 бб.
7. Қазақ халқының бақсылық өнері // М. Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы, 2015. – 293-298 бб.
8. Қазақ халқының жаугершілік уақыттарда қолданған емдік тәсілдері // «Қазақ хандығының 550 жылдығы – Қазақстан мемлекеттілігі тарихының маңызды кезеңдері» атты оқытушылар мен студенттерге арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. «Астана медицина унивесритеті» АҚ, Астана. – 2015. 23 қазан. – Б.210-212;
9. Халық медицинасы тәжірибесіндегі шөппен емдеу дәстүрі (фитотерапия) // «Қазақ хандығының 550 жылдығы – Қазақстан мемлекеттілігі тарихының маңызды кезеңдері» атты оқытушылар мен студенттерге арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. «Астана медицина университеті» АҚ, Астана. – 2015. 23 қазан. – Б. 290-292;
10. Түркі дәуіріне жататын Шыңғыстау өңіріндегі киелі орындар // «Еуразия даласындағы ұлттар мен ұлыстар өркениеттер тоғысында» атты Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығына арналған ІІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференция материалдары. – Астана, 2015. – Б.102-106.
11. «ҚР археологиялық мұраларын сақтау, қорғау мен пайдалану мәселелері» // Международная научно-практическая конференция «Роль музеев в современном мире», посвященная 40-летию Музейного комплекса ПГПИ. – Павлодар, 2015.
12. «ҚР Ұлттық музейі – тарихи-мәдени мұра ошағы» // «Қожа Ахмет Яссауи мұрасы мен ілімінің зерттелу мәселелері» V халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы. Түркістан, 2016 ж. 13-14 қазан. – Түркістан, 2016. – 156-160 бб.
13. Тәуелсіздігіміздің нышаны - Ұлттық музей // "Бүгінгі таңдағы Қазақстанның тарихи ғылымы және білімі: әдіснама, тәжірибе және жаңа мүмкіндіктер" атты Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Павлодар, 2016. – 91-94 бб.
14. Comparative analysis of ancient gold from elite mounds of Kazakhstan and Korea (Bronze - Early Iron Ages)-(The Ancient Kingdoms of Korea) – Daejeon city, Korea 2017.http://portal.nrich.go.kr/acpcs/archiveList.do?menuIdx=37
15. Қазақстанның тарихи-мәдени мұра нысандары: зерттеу, сақтау және пайдалану. Әдістемелік - көмекші құрал. – Астана, 2017. – 144 б.
16. «Ұлттық киімдерді зерттеудің рухани жаңғыруға қосар үлесі»//«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясын жүзеге асыруда қоғамдық сананың жаңаруының әдістемелік және әлеуметтік-саяси аспектілері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Тараз: Тараз университеті, 2017. – 178 б.
17. Қазақтың дәстүрлі киімдеріне қатысты салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар (ОҚО далалық-этнографиялық зерттеу материалдары бойынша) // Ұлы дала мұралары. 1 шығарылым. Жылдық басылым. – Наследие великой степи. Выпуск.1. Ежегодник. – Астана, 2017. – 252 б.
18. «Халықаралық ұйымдардың қазақстандағы тарихи-мәдени мұра нысандарын сақтау мен қорғау бағытындағы шаралары» // «Рухани жаңғыру идеяларының мәнмәтініндегі ұлы дала елінің ежелгі және ортағасырлық тарихының мәселелері» халықаралық конференциясы материалдары. – Астана, 2017. –