Старший научный сотрудник НИИ «Халык казынасы» РГКП «Национальный музей РК»
Окончил Семипалатинский университет им. М.О.Ауэзова (2003-2007 гг.), КазНУ им. аль-Фараби (2008-2010 гг.)
Зарубежные стажировки:
2010, г. практика-обучения в университете Мимар Синан (Турция г. Стамбул);
2010 ж. научно-исследовательская стажировка в Государственном историческом музее (Россия, г. Москва);
2016 ж. научно-практическая стажировка в ЦНТИ «Прогресс» (Россия, г. Санкт-Петербург);
Стаж работы:
2005-2007 гг. Менеджер по проектам, ВКО МОО «Салауат», г. Семей.
2007-2008 гг. Преподаватель – Евразийский технико-гуманитарный колледж, г. Семей.
2008-2011 гг. Научный сотрудник – ТОО «Международный научно-исследовательский центр «Археолог», г. Алматы.
2011-2012 гг. Преподаватель – Педагогически колледж им. М.О.Ауэзова.
2012-2013 гг. Преподаватель – СГУ им Шакарима. г. Семей.
2013-2015 гг. Научный сотрудник – ТОО «Международный научно-исследовательский центр «Археолог», г. Алматы.
с 2015 г. Научный сотрудник в Национальном музее РК. г. Астана.
Статьи:
1. 2015 жылғы Хан тауда жүргізілген археологияляқ барлау және қазба жұмыстары // Ұлы көш жолымен. Қазақ хандығының құрылуына қатысты археологиялық қазбалар, жазба деректер, шежіре-аңыздар мен жер-су атауларына байланысты ғылыми зерттеулер. – Тараз: Тараз университеті, 2015. – Б. – 43-93.
2. Қазақ хандығының құрылуы: аңыз һәм тарих // Еуразия білімі. Халықаралық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық журнал. – 2015. – №7 (7). – Б. 4-7.
3. Ортағасырлық Үтіртөбе қаласында 2015 жылы жүргізілген зерттеулер // «Қазақстанның тарихи-мəдени мұраларының өзекті мəселелері: өткені, бүгіні мен болашағы» атты тарих ғылымдарының докторы, профессоры Мадияр Елеуовтың 70 жылдық мерей тойына арналған халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – С. 175-181.
4. Мадияр Елеуұлының Шу, Талас өңірінде жүргізген зерттеулері // «Қазақстанның тарихи-мəдени мұраларының өзекті мəселелері: өткені, бүгіні мен болашағы» атты тарих ғылымдарының докторы, профессоры Мадияр Елеуовтың 70 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. 6 мамыр 2016 ж. / құраст.: Д.А.Талеев, Е.Ш. Акымбек, Р.С. Жұматаев; жауапты ред. – А.Б. Қалыш. I-бөлім. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – С. 75-82.
5. Ipek Yolu ve Türk Uygarlıkları // Uluslararası “İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası” Bilgi Şöleni. – Ankara, 2016. 3 - 5 MART.
6. Шу өңірінің ортағасырлық ұзын қорғанды қалалары: монография. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – Б. 113.
7. Ұзын қорғанды Құлан қаласы // Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2017. – № 3 (117). – Б. 287-290.
8. Шу мен Талас өңірі – ежелгі Түріктердің қалалық мәдениет ошағы // Байырғы түрік құндылықтары-2017. Халықаралық ғылыми-теориялық және практикалық конференциясының материалдары. – Астана: ЕҰУ баспасы, 2017. – Б. 209-213.
9. Ортағасырлық Қысымшы қаласында 2015 жылы жүргізілген қазба жұмыстары // ІХ Оразбаев оқулары. «Қазақстан мен іргелес елдердің тарихи-мәдени мұрасын зерттеудегі заманауи әдістер мен тұрғылар» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 1 бөлім. – 2017. – Б.208-213.
10. Табиғи және техногендік апаттардан бұзылып жатқан ортағасырлық Тамды қаласы // Ұлы дала мұралары. 1-шығарылым. Жылдық ғылыми басылым. – Астана, 2017. – С.12-15.