Irina BekzatqyzqМладший научный сотрудник НИИ «Халық қазынасы» РГКП «Национальный музей РК».
Родилась 09.08.1991 г. в с. Оймауыт Байганинского района Актюбинской области.
Окончила Актюбинский государственный педагогический институт (2013), Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2016).
Служебная деятельность:
2013–2014 гг. – преподаватель в многопрофильном информационно-экономическом колледже в г. Астана
с октября 2016 г – младший научный сотрудник РГКП Национальный музей РК МКС РК;
Статьи:
1. Қазақ топонимдерінің қалыптасуы мен дамуының теориялық және әдіснамалық негіздері // Ономастикалық хабаршы журналы. Астана, 2014. – №1 (25). (Сапаров Қ.Т.)
2. Жем өзенінің топожүйесін зерттеудің тарихи-географиялық негіздері // Гидрометерология и экология, ежеквартальный научно-технический журнал. – Алматы, 2014. – №2. (Сапаров Қ.Т. Сергеева А.М.)
3. Сарыарқа топонимиясының этномәдени негіздері // «Ұлыстың Ұлы күні – әз Наурыз» Республикалық ғылыми конференция материалдары. – Астана, 2017. – Б. 140-144.
4. Ақмола өңірі топонимдерінің қалыптасу ерекшеліктеріне талдау // Тіл және қоғам журналы, альманах. – Астана, 2017. – №2 (46). (А. Секенұлы)
5. Ақмола өңіріндегі орыс топонимдерінің қалыптасу кезеңдері // «Азат елдің ономастикасы – ұлттың рухани қазынасы» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – Қостанай, 2017. 27 қазан. – Б. 49-53.
6. Ақмола өңірінің тарихи жер-су атаулары // Мәдени мұра. – Астана, 2017. – №2 (71) наурыз-сәуір.
7. Зеренді және Бурабай аудандарының топонимикасы // Ұлы дала мұралары. – Астана,2017. – Б. 232-239.