1.   Кеңес төрағасы – Байтілеу Д.А – т.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК АИ филиалының директоры
2.   Кеңес төрағасының орынбасары – Филиал директорының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары
3.   Кеңестің ғалым хатшысы – Айтқали А.Қ., Филиалдың ғылыми хатшысы
4.   Кеңес мүшесі – Самашев З., т.ғ.д., ҚР БҒМ ҒК АИ филиалының БҒК
5.   Кеңес мүшесі – Зайберт В.Ф., т.ғ.д., ҚР БҒМ ҒК АИ филиалының БҒК
6.   Кеңес мүшесі – Подушкин А.Н., т.ғ.д., ҚР БҒМ ҒК АИ филиалының БҒК
7.   Кеңес мүшесі – Мерц В.К., т.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК АИ филиалының ЖҒК
8.   Кеңес мүшесі – Варфоломеев В.В., т.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК АИ филиалының ЖҒК
9.   Кеңес мүшесі – Ахметжан К.С., т.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК АИ филиалының ЖҒК
10. Кеңес мүшесі – Үмітқалиев Ұ.Ұ., т.ғ.к., ҚР БҒМ ҒК АИ филиалының ЖҒК
11. Кеңес мүшесі – Хасенова Б.М., тарих магистрі, ҚР БҒМ ҒК АИ филиалының АҒК
12. Кеңес мүшесі – Чотбаев А.Е., тарих магистрі, ҚР БҒМ ҒК АИ филиалының АҒК


Археологиялық ескерткішткер